Chi tiết hình ảnh trang phục Niên Thú Nguyên Đán: Alistar, Annie và Viego
Chất ngất nhỉ
Trang phục | February 13, 2021 | By Gosu.Katie

Alistar

Chú trâu Tân Sửu này lại trông hơi gấu

Khung viền đẹp phết nha

Ngoại hình ingame tạm ổn

Nhà bán bánh bao

Hiệu ứng Q cực đỉnh

W cũng đẹp phết

Chiêu E

Và chiêu cuối

Annie

Annie chất phết nha

Chú gấu vàng quá lực

Anh em nhìn kĩ xem chiêu Q là hình gì kia

W trông khá góc cạnh nha

Hiệu ứng E đẹp long lanh

Chú Tibber sang chảnh đây

Viego

Chiếc kiếm vàng cực sang

Hiệu ứng độc đáo của nội tại

Chiêu Q

Hiệu ứng W

Chiêu E được phét nhỉ

Hiệu ứng chiêu cuối hình đầu trâu

Hello, World!
Tags:  

Các bài liên quan