Chi tiết hình ảnh trang phục Đại Suy Vong: Shyvana, Karma và Draven
Viego ra mắt là cũng kéo theo cả dòng trang phục mới
Trang phục | February 6, 2021 | By Gosu.Katie

Draven

Draven trông cực ngầu nha

Lưỡi rìu trông quá lực

Biến về trông cũng bá

Lưỡi rìu của Q trông quá được

Hiệu ứng buff W

Chiêu E

Chiêu cuối của Draven

Karma

Chiêu Q

Combo R-Q

Chiêu W

Combo R-W

Hiệu ứng của chiêu E

Shyvana

Vuốt của Shyvana trông khá độc

Khi hóa rồng cũng rất gai góc

Hiệu ứng Q ở 2 dạng

Hiệu ứng W ở 2 dạng

Chiêu E ở dạng người

Chiêu E ở dạng Rồng

Hiệu ứng hóa rồng

Hello, World!
Tags:  

Các bài liên quan