Cập nhật ĐTCL 10.4: Băng Quốc được thay đổi cơ chế
Băng Tộc được thay cơ chế mới trong bản cập nhật 10.4
Tin Game | February 24, 2020 | By Gosu.Katie

TƯỚNG

Bậc 1

 • Sát thương kỹ năng của Ornn: 100/200/300 ⇒ 125/250/450
 • Năng lượng khởi đầu/tổng của Taliyah: 50/80 ⇒ 30/80

Bậc 2

 • Sát thương cộng thêm cho đồng minh của Senna: 15/40/65 ⇒ 20/45/70

Bậc 3

 • Năng lượng khởi đầu/tổng của Azir: 75/100 ⇒ 50/100
 • Tốc độ đánh của Nocturne: 0.7 ⇒ 0.8

Bậc 4

 • Tỉ lệ SMCK kỹ năng của Lucian: 0.3/0.4/0.5 ⇒ 0.5/0.5/0.5
 • Máu của Olaf: 750 ⇒ 850
 • Tốc độ đánh cộng thêm khi kích hoạt kỹ năng của Olaf: 100%/150%/450% ⇒ 125%/150%/450%

Bậc 5

 • Sát thương kỹ năng của Singed: 150/300/2000 ⇒ 225/300/2000
 • Thời gian bất tử của Taric: 3/3/5 ⇒ 2.5/2.5/8
 • Tốc độ đánh của Zed: 1.0 ⇒ 1.1

TỘC/HỆ

 • Sát thương mà tướng Tinh Thể gánh chịu mỗi đòn: 100/60 ⇒ 110/60
 • Tỉ lệ làm choáng của Băng Tộc: 20%/35%/50% ⇒ 25% ở mọi cấp sao.
 • Băng Tộc mới: Gây thêm 75/175/350 Sát thương Phép mỗi khi làm choáng.
 • Năng lượng tăng thêm khi dính hiệu ứng Độc: 50% ⇒ 33%

CẬP NHẬT GIAO DIỆN VÀ SỬA LỖI

 • Giờ đây, bạn đã có thể di chuột lên phần Theo Dõi Vòng Đấu để xem mình vừa đấu với ai.
 • Phần mô tả Bùa Đỏ giờ đã chính xác về lượng giảm hồi máu.
 • Kỹ năng của Olaf đã chính xác, xóa bỏ và miễn nhiễm với tất cả các loại tấn công kèm hiệu ứng giảm tốc.
Hello, World!

Các bài liên quan