Tổng hợp fanart cực đẹp của Irelia Thánh Kiếm
Thần tiên tỷ tỷ~~
Fan Art | September 5, 2018 | By Gil.Dobi

Divine-Sword-Irelia-by-saturn

TG: Saturn

Divine-Sword-Irelia-by-yujinzhang

TG: yujinzhang

Divine-Sword-Irelia-by-jujumaho

TG: jujumaho

Divine-Sword-Irelia-by-Gumae

TG: Gumae

Divine-Sword-Irelia-by-Chefran

TG: Chefran

Divine-Sword-Irelia-Rework-by-Hinata1495

TG: Hinata1495

Divine-Sword-Irelia-by-Psychomilla

TG: Psychomilla

Divine-Sword-Irelia-by-平苏CuZn

TG: 平苏CuZn

Divine-Sword-Irelia-by-BADCOMPZERO

TG: BADCOMPZERO

Toxic như Nunu & Willump Máy (=ↀωↀ=)✧
Tags:  ,

Các bài liên quan