Tổng hợp fanart cực đẹp của cô nàng Irelia “mới”
Khí chất ngời ngời <3
Fan Art | March 21, 2018 | By Psycho Princess

Zexxxx Irelia 22

TG: Zed_楚启泽

Irelia-Rework-by-Gumae

TG: Gumae

Laurique ire

TG: Laurique

Irelia felinie

TG: Felielle

wana Irelia

TG: Wandakun

Wandakun Irelia

TG: Wandakun

StretchNSin Irelia

TG: StretchNSin

AnnaPerci irelia

TG: AnnaPerci

AnnaPerci ire

TG: AnnaPerci

Aquaxtic Irelia

TG: Aquaxtic

cartoo-nish Irelia

TG: cartoo-nish

mercenarykat Irelia

TG: mercenarykat

Pinapali Irelia

TG: Pinapali

🌺 la petite princesse 🌺
Tags:  , ,

Các bài liên quan