Lạc vào xứ sở thần tiên cùng Lux Thập Đại Nguyên Tố
Lung linh huyền ảo cực kỳ <3
Cosplay | July 30, 2018 | By Gil.Dobi

 

Lux TDNT Cosplay (8)

Lux TDNT Cosplay (7)

Lux TDNT Cosplay (6)

Lux TDNT Cosplay (5)

Lux TDNT Cosplay (4)

Lux TDNT Cosplay (3)

Lux TDNT Cosplay (2)

Lux TDNT Cosplay (1)

Cosplay:Nico_Polopolo
Photo: 渣渣棗
Make-up: bobico__果酱君
Post-processing:故事未了后期工作室

Toxic như Nunu & Willump Máy (=ↀωↀ=)✧

Các bài liên quan