Không thể rời mắt với bộ cosplay giáng sinh của 2 cô nàng MissFortune và Katarina
Nhìn lại có hứng vào game làm vài ván Katarina :3
Cosplay | January 4, 2017 | By Luiigi

CosKata 41 (1)

CosKata 41 (2)

CosKata 41 (3)

CosKata 41 (4)

CosKata 41 (5)

CosKata 41 (6)

CosKata 41 (7)

CosKata 41 (8)

CosKata 41 (9)

CosKata 41 (10)

CosKata 41 (11)

CosKata 41 (12)

CosKata 41 (13)

CosKata 41 (14)

Các bài liên quan