Hình ảnh đẹp trong trận chung kết LCS Bắc Mỹ: TSM – đẳng cấp của nhà vô địch
Các khán giả Bắc Mỹ đã được sống trong một trận chúng kết quá cảm xúc
Giải Đấu | August 29, 2016 | By Luiigi

NA LCS Fnal (19)

NA LCS Fnal (11)

NA LCS Fnal (25)

NA LCS Fnal (26)

NA LCS Fnal (1)

NA LCS Fnal (7)

NA LCS Fnal (17)

NA LCS Fnal (8)

NA LCS Fnal (15)

NA LCS Fnal (14)

NA LCS Fnal (16)

NA LCS Fnal (13)

NA LCS Fnal (12)

NA LCS Fnal (20)

NA LCS Fnal (21)

NA LCS Fnal (22)

NA LCS Fnal (23)

NA LCS Fnal (6)

NA LCS Fnal (3)

NA LCS Fnal (5)

NA LCS Fnal (4)

NA LCS Fnal (10)

NA LCS Fnal (9)

NA LCS Fnal (18)

NA LCS Fnal (2)

Tags:  ,