Hình ảnh các BLV của VETV chuẩn bị trước giờ G
Các BLV của chúng ta đã chuẩn bị những gì trước giờ khởi tranh?
Giải Đấu | August 13, 2016 | By Hunter

Untitled

Cặp BLV Đức Mạnh – Khánh Hiệp.

Untitled

2 BLV cùng với người host bàn phân tích – Lê Khôi.

Untitled

Seo-phì trước giờ bắt đầu.

Untitled

Đập tay cái nèo…

Untitled

Làm gì căng thế?

Untitled

Catwalk tại GPL?

Untitled

Đẹp zai quá anh An ơi! An: Chuyện, anh mà!

Untitled

Khuôn mặt biểu cảm của BLV Hoàng Luân.

Untitled

Khánh Hiệp – Unnamed – Đức Mạnh và BLV Tuấn Peo.

Untitled

Ai đây ai đây?

Các bài liên quan