Fanart vô cùng ngầu của nàng rapper K/DA Akali
Có đa sắc neon thì hay biết mấy~
Fan Art | November 6, 2018 | By Gil.Dobi

KDA-Akali-by-Dawn-凌晨

TG: Dawn 凌晨

carla-luque-akaliTG: Carla Luque
geo-aquino-assetTG: Geo Aquino
na-liang-akaliTG: Na Liang

KDA-Akali-by-saggitaryTG: saggitary
KDA-Akali-by-cherriielleTG: cherriielle
KDA-Akali-by-KoyoriTG: Koyori
KDA-Akali-by-SPARROWLTG: SPARROWL
KDA-Akali-by-Peihao-WangTG: Peihao Wang
KDA-Akali-by-こよりんTG: こよりん
KDA-by-Akali-by-KGOTG: KGO
KDA-Akali-by-MillalolTG: Millalol
KDA-Akali-by-NyamiTG: Nyami
KDA-Akali-by-冰可乐TG: 冰可乐
KDA-Akali-by-HumTG: Hum

Toxic như Nunu & Willump Máy (=ↀωↀ=)✧
Tags:  , ,

Các bài liên quan