[CKTG 2018] Tổng hợp ảnh cosplay của người hâm mộ ở Vòng Bảng – Ngày 3
Spiral Cats!
Cosplay | October 13, 2018 | By Gil.Dobi

30330773317_739f0dc781_z
30330774237_9343671f84_z
30329515437_1e823d3748_z
45265819691_e07e9ab2bf_z
30326799117_d7687f8dc9_z
45215619922_6cdf23e25b_z
45265802421_0eb3cd64d0_z
45265794691_9e6dd4ddcf_z
45265795421_714fca8c20_z
31391592858_72c29d9ff7_z
43453838560_06d31c57e3_z
Credit: LoL Esports Photos

Toxic như Nunu & Willump Máy (=ↀωↀ=)✧
Tags:  ,

Các bài liên quan