[CKTG 2018] Những hình ảnh đẹp của người hâm mộ ở vòng Khởi Động – Ngày 4
Ảnh cuối nhìn hệt Faker luôn @@
Giải Đấu | October 6, 2018 | By Gil.Dobi

44372792254_4ab16d8ca6_z
45045954202_478baf2c9e_z
44374531204_6cd99534dc_z
44374528334_56cb74925c_z
45093436191_df19f8ea33_z
44182383115_111a2374ac_z
45093442301_41da1f86ff_z
31219964148_a4fdeea95e_z
30155263437_3b98ae29e1_z
43279254530_b8d4a51f5b_z
44372775784_04449d180b_z
43279259420_cc740c9b1f_z
44372782304_c9938a292c_z
44372783634_c789e57b88_z
45092738031_3a2c1c165e_z
44372787244_232978005c_z
30155303167_e22330865a_z
30155304297_13bd8e6c2d_z
45092753051_ee7b6c07ab_z
Credit: LoL Esports Photos

Toxic như Nunu & Willump Máy (=ↀωↀ=)✧
Tags:  

Các bài liên quan