[CKTG 2018] Những hình ảnh đẹp của người hâm mộ ở vòng Khởi Động – Ngày 2
Fan nữ nhiều ghê <3
Giải Đấu | October 3, 2018 | By Gil.Dobi

44331874704_4d7b80b02f_z

31178737438_331a7f735f_z

30114242327_c1282347ec_z

45049577541_07d5666b0a_z

43241526430_901b7fb53f_z

45004621962_bd3e99ba57_z

45049575061_0e44eeceea_z

30114240287_4c2b7f6f1f_z

45002380832_7fa39c2d5e_z

44138880315_3217f28443_z

45002386492_23e4c430eb_z

44330522044_0ce78e6334_z

31179576038_6f793a1112_z

Credit: LoL Esports Photos

Toxic như Nunu & Willump Máy (=ↀωↀ=)✧
Tags:  

Các bài liên quan