Lịch thi đấu các giải đấu lớn (27/6 – 3/7)
Giải vô địch các khu vực tiếp tục diễn ra từ 27/6 - 3/7
Lịch thi đấu | June 27, 2017 | By Green

LCK Mùa Hè 2017

Ngày Giờ Trận Đấu
27/6 15h00 1
18h00
28/6 15h00 2
18h00
29/6 15h00 3
18h00
1/7 15h00 4
18h00
2/7 15h00 5
18h00

LPL Mùa Hè 2017

Ngày Giờ Trận Đấu
29/6 16h00 1
19h00
30/6 16h00 2
19h00
1/7 13h00 3
16h00
19h00
2/7 16h00 4
19h00

LCS Châu Âu 2017

Ngày Giờ Trận Đấu
29/6 22h00 1
1h00
30/6 22h00 2
1h00
1/7 22h00 3
1h00

LCS Bắc Mỹ 2017

Ngày Giờ Trận Đấu
1/7 5h00 1
8h00
2/7 2h00 2
2h00
5h00
5h00
3/7 2h00 3
2h00
5h00
5h00
Tags:  

Các bài liên quan