GAM, hãy tự “độ” chính mình! | Phía sau VCS
Tuần đấu mở màn tan vỡ dành cho GAM. Nỗi đau sẽ trở thành sức mạnh hay đánh gục chính họ? Hãy kiên nhẫn để họ trả lời. GAM eSports, hãy tự 'độ' chính mình!
VCS | June 26, 2019 | By Nicky

Manner Maketh Man
Tags:  , ,

Các bài liên quan