CHÍNH THỨC: Danh sách các tuyển thủ chuyên nghiệp tham dự Siêu Sao Đại Chiến 2018
Toàn các siêu sao hàng đầu của mỗi khu vực...
Quốc tế | November 30, 2018 | By Nicky

Untitled-1

Khu vực VCS

Untitled-1

Khu vực Bắc Mỹ

Untitled-1

Khu vực Châu Âu

Untitled-1

Khu vực LPL

Untitled-1

Khu vực LCK

Untitled-1

Khu vực TCL

Untitled-1

Khu vực Brazil – CBLOL

Untitled-1

Khu vực Đài Loan – LMS

Untitled-1

Khu vực SEA

Untitled-1

Khu vực Nam Mỹ Latin

Untitled-1

Khu vực Bắc Mỹ Latin

Untitled-1

Khu vực LCL

Untitled-1

Khu vực LJL

Untitled-1

Khu vực OPL

Namlee

Manner Maketh Man

Các bài liên quan