06.06.2017] Các giải đấu bắt đầu khởi tranh, LCS NA thay đổi hệ thống từ 2018 [eSports247]
Các giải đấu lớn trên toàn thế giới đã bắt đầu khởi tranh...
Tin Esports | June 9, 2017 | By Kaii

Tags:  

Các bài liên quan