Tổng kết giải đấu tuần 16.12.2018
Một tuần đấu nữa lại diễn ra
Cộng Đồng | December 21, 2018 | By Nicky

Vào ngày 16.12.2018 vừa rồi, giải đấu tại các tỉnh thành trên cả nước đã diễn ra tốt đẹp. Hãy cùng xem một vài hình ảnh về tuần đấu vừa rồi nhé!

nh thi u 1.jpg - 104.9 kb

nh thi u 10.jpg - 121.61 kb

nh thi u 13.jpg - 89.43 kb

nh thi u 14.jpg - 396.39 kb

nh thi u 15.jpg - 75.49 kb

nh thi u 16.jpg - 168.76 kb

nh thi u 5.jpg - 589.03 kb

nh thi u 7.jpg - 626.92 kb

nh thi u 8.jpg - 174.76 kb

nh thi u 9.jpg - 141.98 kb

nh-thi-u-11.jpg - 1.74 MB

nh-thi-u-12.jpg - 1.53 MB

nh-thi-u-4.jpg - 1.17 MB

Manner Maketh Man