[Stream tiền mùa giải] Izumin cay cú gạ kèo Bo3 với BLV Minh Hảo
Cay cú vì bị cho là đánh gà hơn BLV Minh Hảo, Izumin quyết định khô máu khi lấy Lux Tối Thượng ra gạ kèo Bo3
Stream | November 24, 2016 | By Luiigi

Tags:  ,

Các bài liên quan