[Stream giao lưu BLV 2 miền] Summoner’s Rift – Viktor by Izumin
Liệu Izu có thể gánh đồng đội với tướng tủ Viktor hay không?
Stream | November 26, 2016 | By Broken Wings

Các bài liên quan