[Stream giao lưu BLV 2 miền] Izumin vs Minh Hảo – Kèo solo kinh điển
Ai sẽ là người giành chiến thắng đây???
Stream | November 26, 2016 | By Broken Wings

Game 1:

Game 2:

Game 3:

Tags:  ,

Các bài liên quan