[Series stream Gặp Nhau Hết Ngày 24/3] Đại Chiến Demacia: Mạnh An tiếp tục thử lửa
Sau đại chiến VBB, BLV Mạnh An tiếp tục thách đấu BLV Hoàng Luân trong đại chiến Demacia
Stream | March 27, 2017 | By Luiigi

GAME 1

Full game

Highlights

GAME 2

Full game

Highlights

GAME 3

Full game

Highlights

 

Các bài liên quan