Một ngày của Afreeca Freecs 2017
Cùng xem một ngày "vui chơi" của đội tuyển Afreeca mới nhé
Cộng Đồng | January 5, 2017 | By Friday

afs-2017-kuro

Kuro nè

afs-2017

Các thanh niên đang ăn dở bữa của mình

afs-2017-marin-spirit

Soái ca Marin bên cạnh Spirit

afs-2017-kuro-1

Kuro và Tusin

afs-2017-1

afs-spirit-kuro

afs-2017-3
afs-2017-4

Chơi bài nè

afs-2017-5

afs-2017-kramer

afs-2017-6

afs-2017-kuro

afs-kuro-kramer

afs-kuro-kramer-1

afs-2017-spirit

afs-2017-7

afs-2017-spirit-1

afs-2017-kuro-kramer

Chuyển sang bắn Bi-a

afs-2017-marin

afs-kuro

afs-tusin

afs-spirit

afs-kuro-1

Kuro có vẻ biết chơi đấy

afs-2017-marin-1

afs-2017-kramer

afs-2017-marin-2

“Cơ thủ” Marin

afs-2017-kuro

afs-2017-kuro-spiritTình cảm thế! Mùa tới gank cho anh nhiều nha

afs-2017-kuro-1

Nguồn: Inven

Các bài liên quan