Phòng thí nghiệm Liên Minh 360 #10
Tahm Kench nuốt đối phương rồi có chui qua được đường hầm của Bard không?
Cơ Chế Hoạt Động | March 2, 2017 | By Broken Wings

Các bài liên quan