Mẹo tạo bụi tàng hình với kỹ năng của Ivern
Tận dụng mẹo này tốt ở các hang Baron và Rồng nè.
Cơ Chế Hoạt Động | April 15, 2017 | By Broken Wings

Về cơ bản thì tạo bụi trên các bức tường nhỏ sẽ khiến người đứng trong đó tàng hình nếu đứng phía bên kia tường.

Tags:  ,

Các bài liên quan